Hükümet Konakları ve Kaymakam Evleri Usul ve Esasları

 
        Hükümet Konakları ve Kaymakam Evleri ile ilgili olarak 19.10.2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “2017 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” ın 5 nci maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanan “Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi Projesi” , “Vali Konağı Projesi” ve “Kaymakam Evi Projesine”  ait Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisinde Uygulanacak Usul ve Esaslar”ın uygulamaya konulması hususu ile ilgili esaslar 23.01.2017 tarihli ve 599 sayılı Olur’la onaylanmıştır.